Makroanalys

En ny revolution står för dörren. Tekniska lösningar som 3D-skrivare och öppna plattformar öppnar hisnande möjligheter - och stänger andra. Vilka vägval kan politiker, företagsledare och HR göra idag för att vara bättre förberedda?

Företagsanalys

EIBA har spetskompetens inom gränslandet mellan hård data som lönsamhet och personalomsättning, och mjuk data som kund- och medarbetar-undersökningar. Komplettera era styrkort med bättre beteendevetenskaplig analys.

Goda Råd

EIBA kan hjälpa dig med några av de där vanliga valen du gör, som många andra har gjort före dig. Med hjälp av stora datamängder och beteendevetenskaplig analys kompletterar EIBA de goda råd du får från ditt eget nätverk.