Allihop tillsammans, betyder det alltid kontoret?

Diskussionerna om var arbetet ska ske, nu när vi får träffas, går fortfarande heta, men det är en ganska skev diskussion som delvis startade med den rapport som Professor Stefan Tengblad (Göteborgs Universitet), Dr Petri Kajonen (Lunds Universitet), Sophie Hedestad (Netigate) och jag startade för ett par år sen med vår enkät till 1500 svenskar, varav 506 hade arbetat hemifrån.

Jag ser grovt sett tre möjliga positioner:
Att arbete bör ske i hemmet, på kontoret eller att vi bör ha frihet att bestämma det utifrån vad vi ska göra.
Men sen har vi en distinktion till:
Fakta/logik eller känslor/vanor.
En grupp argumeterar utifrån fakta, studier och observationer av produktivitet, antal patent osv. Här landar det oftast i argumetet “empowerment” eller indvidens frihet att bestämma själv var man jobbar bäst.
En annan grupp argumeterar för kontoret. Här är Boston Consulting Group fått starkast genomslag, men inte presenterat några fakta alls. I bilden nedan är det alltså en sned debatt mellan position 2 och 6.

Hur skulle då argument för position 1 kunna se ut? Kanske så här:


Kontor är ett gigantiskt slöseri med energi, och det blir inte bättre av att vi bara är där två dagar i veckan. Då står kontoret tomt 87 procent av tiden. Tala om att elda för kråkorna!
Till det kommer förstås all energi som går åt på en halvtimmes transport till kontoret, och hem igen på kvällen, fem dagar i veckan.

Hälsning från Klimatet

Position nr 6 skulle kanske kunna vara något i stil med

Vi har investerat X miljarder i dessa kontor. Sverige har inte råd med den finanskris som uppstår om vi slutar använda dem.

Fastighetsbranschen

Hur skulle du beskriva de sex positionerna ovan?

Posted in Framtidens arbetsplats