Kommunikativt ledarskap

Att chefernas kommunikativa ledarskap driver värde för organisationen i stort, det är rätt odiskutabelt men HUR viktigt tror du det är?

Faktorerna i ett industriföretag

Faktorerna i ett industriföretag

 

38+10 procent: hade du tänkt dig vikter i den storleksordningen?

  • 38 procent för den närmaste chefens kommunikation. Det är väldigt tungt, men så vet vi också att den viktigaste kommunikationen är alltid lokal.
  • 10 procent för ledningens kommunikation. Det kanske är en metod-mässig underskattning. Den här datan kommer ju ur en medarbetarundersökning.  Eftersom ledningens starkaste kommunikationskanal är de lokala cheferna, så syns effekten av t.ex. “kaskaderade strategier” inte här. 

När de lokala chefernas kommunikation bryts upp i sub-faktorer får vi oftast fram en modell med tre dimensioner:

Subfaktorer chefens ledarskap EIBA

Av de tre faktorerna handlar den svagaste faktorn om gruppens ämnesområde. För att vara en bra chef på ett bygge måste man kunna byggen. För att vara en bra chef inom med-tech måste man vara kunnig inom den medicin-teknik som företaget utvecklar. Det har inte alltid varit självklart, men Sveibys forskning om kunskapschefer tydliggjorde denna faktor för 25-30 år sen. Det är ändå den svagaste sub-faktorn av de tre.
Chefens kommunikation är betydligt starkare som förklaringsmodell.

 

Därmed landar vi i en tvådimensionell modell över chefens kommunikativa ledarskap
Kommunikativt Ledarskap EIBA

 

Du som vill veta mer om hur vi har gått till väga är välkommen att kontakta EIBA.