Makroanalys

År 2020 tog digitaliseringen ett femårs skutt. Alla vi som kunde jobba hemifrån har gjort det, och det skedde vid ett tillfälle då tekniken var mogen. Digitala möten har Svenska storföretag haft i drygt 25 år, men nu var det billigt, enkelt och tillgängligt för alla.

Den här utvecklingen har Professor Stefan Tengblad (Göteborgs Universitet), Dr Petri Kajonen (Lunds Universitet), Mårten Westberg (EIBA) och Sophie Hedestad (Netigate) studerat genom en enkät till 1500 svenskar, varav 506 hade arbetat hemifrån.

Sen tidigare vet vi att ledarskap i fabrik är väsensskiljt från ledarskap i kontor. 2020 tillkom den tredje “arenan” hemmet på en nivå som ingen längre kunde negligera.

För alla oss som jobbar hemifrån har två scener vuxit ihop. På kontoret kunde vi prata ut om sambon/frun/mannen och eventuella barn. Sen kom vi hem och då kunde vi prata ut om chefen och kollegorna. Nu har de smält samman till en och samma scen. Det fungerar bra för de som bor ihop med folk som trivs med att arbeta hemma och kan fokusera. För andra kan det bli en tryck-kokare.

Rekommenderade artiklar om denna studie:

Modern Psykologi om varför extroverta trivs bättre.

Arbeidsliv i Norden intervjuar Stefan Tengblad om studien

YLE intervjuar Petri Kajonius om varför extroverta trivs bättre.

Extroverta har det lättare att jobba hemifrån (AKAVIA)

Vilka arbetssätt ger bäst resultat (Stefan Tengblad)

Majoritet positiva till hemarbete (Arbetarskydd)

Flexibelt arbete är det nya normala (HR-föreningen)

Vilka metoder fungerar bäst? (Arbetsplatsen i fokus)

Småbarnsföräldrar trivs bäst med hemarbete (Kollega)

Extroverta trivs bäst med att jobba hemifrån (Kvalitetsmagasinet)

Majoritet positiva till hemarbete (tidningen Syre)

Vardagspusslet förenklas (ISSUU, Göteborgs Universitet)

Stefan Tengblads presentation på Socialchefsdagarna

Två av tre gillar att jobba hemifrån (VD-tidningen)

Hemarbete är det nya normala (Netigate)

Flexibelt arbete är det nya normala (Lunds Universitet)

Majoritet positiva till hemarbete (Ny Teknik) och Lag och Avtal

Kör inte ner i gårdagens hjulspår! (Personal & Ledarskap)