Makroanalys

År 2020 gjorde digitaliseringen ett femårs skutt. Alla vi som kunde jobba hemifrån har gjort det, och det skedde vid ett tillfälle då tekniken var mogen. Digitala möten har Svenska storföretag haft i drygt 25 år, men nu var det billigt, enkelt och tillgängligt för alla.

Den här utvecklingen har Professor Stefan Tengblad (Göteborgs Universitet), Dr Petri Kajonen (Lunds Universitet), Mårten Westberg (EIBA) och Sophie Hedestad (Netigate) studerat genom en enkät till 1500 svenskar, varav 506 hade arbetat hemifrån.

Sen tidigare vet vi att ledarskap i fabrik är väsensskiljt från ledarskap i kontor. 2020 tillkom den tredje “arenan” hemmet på en nivå som ingen längre kunde negligera.

För alla oss som jobbar hemifrån har två scener vuxit ihop. På kontoret kunde vi prata ut om sambon/frun/mannen och eventuella barn. Sen kom vi hem och då kunde vi prata ut om chefen och kollegorna. Nu har de smält samman till en och samma scen. Det fungerar bra för de som bor ihop med folk som trivs med att arbeta hemma och kan fokusera. För andra kan det bli en tryck-kokare.