Kompetens eller system?

EIBA var bland de första i Sverige att köra enkäter via internet. På 1990-talet var det nödvändigt att bygga ett eget system för det. I det systemet körde vi medarbetarundersöknignar och korta barometrar för företag över hela världen. Idag finns det tusentals system för medarbetarundersökningar och ännu fler för kundundersökningar. De är så många att det är en utmaning att hålla koll på utvecklingen.

Kompetens eller System?

Att då investera tiotals miljoner kronor i att bygga ett eget system innebär i nästa steg ett behov att hitta kunder för det egna systemet. Eftersom inget system är perfekt innebär det nästan oundvikligen att övertala kunder om det egna systemets förträfflighet. Risken är stor att man lyssnar mindre på kunden och kundens behov.

Därför har EIBA inte längre något eget system. Fråga gärna vilka system som är bäst för dig just nu.

Processen efter en medarbetarundersökning är ännu viktigare än själva undersökningen. Den processen har EIBA varit involverat i att skapa systemstöd för, men de flesta arbetsgivare har egna affärssystem som passar utmärkt. Då äger ni själva processen och är mindre beroende av en extern leverantör.

De valen passar också bäst med EIBAs kundlöfte, som är att inte tacka ja till ett uppdrag som någon annan skulle göra bättre.