Makroanalys av Arbete hemma

År 2020 gjorde digitaliseringen ett hopp. Nu är vi där vi skulle vara 2025. Tekniska lösningar som Zoom, 3D-skrivare och öppna plattformar för lärande öppnar hisnande möjligheter - och stänger andra.
Tillsammans med Professor Stefan Tengblad i Göteborg, Petri Kajonen i vid Lunds Universitet och undersökningsplattformen Netigate har vi gjort en studie av hur framtiden ser ut för alla som jobbar i kontor.

Medarbetar-undersökningar och Barometrar

EIBA gör medarbetarundersökningar; både små, korta, snabba barometrar och stora motivations-undersökningar med kvantitativ analys mellan hård data som lönsamhet och personalomsättning, och mjuk data som kund- och medarbetar-undersökningar.

Goda Råd

EIBA kan hjälpa dig med några av de där vanliga valen du gör, som många andra har gjort före dig. Med hjälp av stora datamängder och beteendevetenskaplig analys kompletterar EIBA de goda råd du får från ditt eget nätverk.