Blog Archives

Det krävs tre ben för att få balans

En pall med mindre än tre ben kan inte stå för sig själv. Det gör den till en bra bild för Psykologen Chris Argyris klassiska recept för självförverkligande. Det krävs tre arenor, sa han. Den professionella arenan, familjen och en

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Feminismen gör dig äldre

”Hälften är döda inom ett år efter pension” sa företagsläkaren. Hon var upprörd efter att ha sammanställt statistik över företagets provisionsbaserade säljare.  Säljarna var män som jobbade långt mer än fulltid i en macho-miljö där det gällde att ta hem

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Läxor från idrotten 3: Balans för mig är inte balans för dig

Allt är enklare och tydligare inom idrotten. Tydligast av alla idrottsgrenar är långdistanslöpningen. När jag var 15 år började jag med löpning. Innan dess hade jag sprungit en mil i veckan. Nu ökade jag träningen till sex mil i veckan.

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized