Blog Archives

Feminismen gör dig äldre

”Hälften är döda inom ett år efter pension” sa företagsläkaren. Hon var upprörd efter att ha sammanställt statistik över företagets provisionsbaserade säljare.  Säljarna var män som jobbade långt mer än fulltid i en macho-miljö där det gällde att ta hem

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized