Blog Archives

Det krävs tre ben för att få balans

En pall med mindre än tre ben kan inte stå för sig själv. Det gör den till en bra bild för Psykologen Chris Argyris klassiska recept för självförverkligande. Det krävs tre arenor, sa han. Den professionella arenan, familjen och en

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized