Rätt att investera i bolag med dålig ledning

Christer Gardell berättar att han söker sig till företag med bra produkter som är rätt positionerade men som ändå inte lyfter på grund av dåligt ledarskap. Där går han in i styrelsen och ser till att ledarskapet förändras.

Det är en strålande strategi. Det törs jag säga efter att ha analyserat motivation och lönsamhet i många projekt och mitt i en studie av hur motivation driver aktiekursen.

Produkt_marknad_ledarskap

Gardells beskrivning av rätt produkt, rätt marknad men ändå mager utdelning på omsättning, lönsamhet och aktiekurs är tillräckligt bra för att han ska kunna tjäna stora pengar.

Med det positionerar han sig dessutom som en bra investerare att ta rygg på. En sån position uppgraderar alla hypoteser till självuppfyllande profetior, åtminstone på kort sikt.  Om (Gardells bolag) Cevians intåg som ägare gör att en aktie stiger gör det antagligen lättare för Gardell att få igenom sin agenda i styrelsen.  Därmed kan positionen som bra investerare att ta rygg på också hjälpa på lång sikt.

Sen ser det ut som att aktieägarna har större fördelar av en stigande motivation än de Gardell nämner. Engagerade medarbetare verkar smitta av sig på börsen i både större och snabbare utsträckning än vad Gardell tänker sig.

Men det område där Gardell verkar vara traditionell och tråkig är i beskrivningen av den chef han vill få in.

”Ett: du är affärsman. Två: att du verkligen vill ha jobbet, att du har en inre drivkraft och motor. Och att du kan grejerna och sätter dig in i detaljerna och inte glider ovanpå. Din uppgift är att höja organisationen och sedan leverera efter uppsatta mål. Att ha förmågan att på ett effektivt sätt, med piskan och moroten, se till att organisationen blir högpresterande.”

Fokus på mål med hjälp av piskan och moroten. Det är nästan definitionen av traditionellt ledarskap. Det Daniel Pink kallar ”Motivation 2.0” (motivation 1 är rädsla, motivation 2 är mål, piska och morot).  Nackdelarna av Motivation 2.0 är att det sänker motivation och innovativitet.  Piskan och moroten levererar helt enkelt inte det de lovar. 

Men i jämförelse med de flesta investerare framstår Gardell ändå som ett unikum av nytänkande.

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized