Blog Archives

Rätt att investera i bolag med dålig ledning

Christer Gardell berättar att han söker sig till företag med bra produkter som är rätt positionerade men som ändå inte lyfter på grund av dåligt ledarskap. Där går han in i styrelsen och ser till att ledarskapet förändras. Det är

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized