EIBA slår OMX30

Jag köper aktier enbart utifrån resultat i medarbetarundersökningar. Där resultaten går upp köper jag. Jag tittar inte ens på några andra variabler. Verkar det dumt?

Hittills fungerar det. Jag har tänkt göra det i åtminstone två år innan jag redovisar någon information, men så här mycket kan jag säga.  Hittills har den här portföljen utvecklats bättre än OMX30.

Bättre än den normala rulltrappan

Bättre än den normala rulltrappan

Tanken är enkel: EIBAs index mäter om medarbetarna i företaget har det de behöver för att kunna göra ett bra jobb. När det här indexet stiger betyder det att folk i företaget får utökade möjligheter att göra ett bra jobb. När de gör ett bra jobb så uppstår en massa bra saker. Innovativiteten, kvaliteten och kundnöjdheten stiger. Eventuellt slöseri och suboptimeringar minskar. På sikt upptäcker marknaden de här sakerna och då höjer de sina förväntningar på bolaget och så småningom kursen går upp.

Det vore förstås rimligare att använda EIBAs index tillsammans med traditionell analys. Till vilket P/E-tal köper jag? Vad tror jag om marknaden företaget opererar på? Såna analyser avstår jag från. Det finns andra som kan det bättre. Resultatet i mitt andra, traditionella, aktiekonto tyder förresten på att jag inte är så duktig på traditionell analys. Det kontot ligger klart bakom OMX30.

Nu är det här förstås insider trading. Jag köper ju aktier baserat på information som inte finns allmänt tillgänglig. Det är bara det att den här informationen är så konsekvent underskattad av finansmarknaderna att ingen verkar bry sig.

Jag ser fram emot att bli stämd. Go ahead, make my day!

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized