Företagsanalys

Flyt i arbetet ger lönsamhet och på sikt stigande börskurs

EIBAs  viktigaste projekt 2013, 2014 och 2015 är att prognosticera börskurser med hjälp av resultat ur medarbetarundersökningar.  Det bygger delvis på två tidigare projekt i mindre skala: Ett som gör det möjligt att jämföra olika medarbetarundersökningar från olika institut och ett som går ut på att prognostisera börskurser.  Efter snart 25 år i branschen är detta Mårtens mest spännande projekt. Implikationerna är enorma.

Flytet i det dagliga arbetet driver aktiens pris

Flytet i det dagliga arbetet driver aktiens pris

26 börsföretag har medverkat i studien. Det är väldigt bra. Ändå kallar vi det en pilotstudie eftersom antalet separata observationer är för lågt för riktigt kvalificerad kvantitativ analys.  I den här intervjun förklarar Mårten resultaten i enkelhet.

Nu kontaktar Mårten samtliga Svenska börsnoterade bolags VD, kommunikationschef och HR-chef. Eftersom resultaten hittills stödjer den hypotes vi har haft tror vi att fler företag är beredda att medverka. Dessutom köper Mårten aktier i de företag som uppvisar det rätta mönstret.  Den aktieportföljen förväntas på två års sikt slå OMXS30. Allt annat vore en rejäl besvikelse dels eftersom resultaten tyder på att detta är möjligt, men kanske framför allt för att det är så rimligt. När medarbetarna har det de behöver för att göra ett bra jobb, då gör de ett bra jobb. När detta värde stiger så kommer så småningom värdet på företaget att stiga. Det sker dock först när aktiemarknaden har börjat se resultatet av det i form av bättre produkter, säljsiffror och/eller lönsamhet.

Vi fick som sagt historisk data från 26 börsföretag med i pilotstudien. Det är bra men det finns närmare 300 börsföretag i Sverige.  Kontakta oss gärna om du tror att ditt företag kan vara aktuellt, antingen genom att ringa oss eller genom att fylla i den här enkäten

Mårten 070 567 18 88

 

Kommunikation

Alla vi som tillsammans är en organisation gör två saker. Vi producerar någonting och vi kommunicerar.  I EIBA består produktionen av att vi snurrar siffror i en dator.  Resten, dvs 90-95 procent, är kommunikation. Hur är det i din organisation?

EIBA har stor erfarenhet av att analysera företagsintern kommunikation.  Det är tre rätt olika “spel” som kompletterar varandra och tillsammans gör att företaget presterar optimalt.

  1. Chefers kommunikativa ledarskap
    - Det som oftast kallas kommunikativt ledarskap.  Som en bieffekt av studien ovan är vi på väg att äntligen få fram en enkel och pedagogisk modell av kommunikativt ledarskap. 
  2. Strategiskt kommunikativt ledarskap.
    -VD och ledningsgruppens kommunikativa ledarskap. 
  3. Effektiv kommunikation i ledningsgrupper.
    -HUR ledningen i högpresterande företag kommunicerar med varandra.

 

Vad gör företag lönsamma?

Sverige var pionjärer inom Balanserade Styrkort: Telia hade ett. Skandia hade ett, som Leif Edvinsson fick en del uppmärksamhet för. I Skandias konkurrent Trygg-Hansa hade Mårten Westberg skapat ett. Consultus hade till och med ett konsulttänk klart på området.

Men det var amerikanerna som först kom ut med en artikel i Harvard Business Review. Sen dess har Kaplan och Norton ägt området. De flesta stora företag följer idag Kaplan & Nortons modell. Däremot följer få deras rekommendation att noggrant testa sina hypoteser.

Du tror förstås att engagerade medarbetare skapar nöjda kunder,
och att det ger lönsamma företag (service profit chain) – men vet du det?

Efter ett stort antal såna analyser står det klart att kedjan “nöjd-nöjd-lönsam” sällan är optimal. Varje bransch och varje företag har sin egen dynamik. Varje företag ska alltså ha sitt eget skräddarsydda styrkort. Då kan företaget ledas mot större effektivitet.

Det kanske inte ens är lönsamhet du ska styra mot? Börsen sätter ett stort värde på innovation. Ett styrkort som optimerar effektivitet sänker nästan säkert innovativiteten. Kanske bör du analysera vad som gynnar innovationen hos er också?

EIBA har spetskompetens inom gränslandet mellan hård och mjuk data; hård som i lönsamhet eller personalomsättning och mjuk data som kund- och medarbetarundersökningar. Balanserade styrkort har gjort det lättare för företag att styra sitt arbete med de viktiga mjuka faktorerna, men analysen som ligger till grund för detta arbete kan ofta bli bättre.

EIBA:s grundare har över 20 års erfarenhet av analyser av sådana gränslandssamband som mellan medarbetares engagemang, sjukfrånvaro, kunders tillfredsställelse och lönsamhet – så kallad Service Profit Chain, Profit Chain (medarbetare till lönsamhet) eller Service Chain (medarbetare till kund).