Blog Archives

HR i Styrelsen alltmer oumbärligt

McKinsey & the Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) frågade 604 toppchefer i multinationella företag om varifrån kortsiktigheten kom. Det vanligaste svaret var styrelsen.  Av de som var styrelsemedlemmar höll ¾  med. Det var verkligen styrelsen som drev kortsiktigheten. Som

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

När det blir för svårt att hitta bortförklaringar kan det vara ett alternativ att lösa problemet

”Idag vill jag leka med tjejer som har blå eller gröna strumpor!” utropade klassens populäraste tjej en dag. En annan dag var det ”idag vill jag leka med de som inte har rosa topp på sig”.  Alla reglerna hade samma

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Är multikollinearitet alltid det problem vi tror?

Mitt förra blogginlägg handlade om professor Lars Oxelheims analys som visar att företag med blandade styrelser presterar bättre än företag med enbart svenska medelålders män i styrelsen. I bakänden av den analysen kände professor Oxelheim troligen ett behov att testa

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized