Blog Archives

Blanda och Sänk sjukskrivningarna

Ännu en gång stiger sjukskrivningarna brant uppåt. Ännu en gång pekar statistiken ut kvinnor som de som blir mest sjukskrivna. Ännu en gång är det framför allt i kvinnodominerade yrken som sjukskrivningarna ökar. Ändå är det över 30 år sen

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Är multikollinearitet alltid det problem vi tror?

Mitt förra blogginlägg handlade om professor Lars Oxelheims analys som visar att företag med blandade styrelser presterar bättre än företag med enbart svenska medelålders män i styrelsen. I bakänden av den analysen kände professor Oxelheim troligen ett behov att testa

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized