Blanda och Sänk sjukskrivningarna

Ännu en gång stiger sjukskrivningarna brant uppåt.

Ännu en gång pekar statistiken ut kvinnor som de som blir mest sjukskrivna.

Ännu en gång är det framför allt i kvinnodominerade yrken som sjukskrivningarna ökar.

Ändå är det över 30 år sen som jag och andra upptäckte att det avgörande är inte vad du har i byxorna. Kvinnor som arbetar i blandade arbetsgrupper har nämligen “manlig” sjukfrånvaro.  Det är alltså viktigare vad du jobbar i för grupp. Kvinnor som arbetar i helt kvinnliga arbetsgrupper har väldigt hög sjukfrånvaro. Det är i dessa stora kvinnodominerade arbetsgrupper som sjukfrånvaron ökar mest nu, även om männens sjukfrånvaro också ökar något.  Typiskt nog är det stressrelaterade diagnoser och muskelspänningar som ökar mest.  Det är klassiskt i helkvinnliga grupper.

I gårdagens DN rapporterade regeringens utredare Jan Rydh att det nu är yngre kvinnor som står för den stora ökningen. Kvinnor mitt i småbarnsåren (30-39) medan de som stod för den förra vågen av sjukskrivningar nu har gått i pension. Jan Rydhs femte åtgärd lyder “Se till att kvinnors arbetsvillkor är sådana att arbetsplatsen kan bli stödjande. Det är inte rimligt att kvinnor skall vara så mycket mer sjukfrånvarande än män”. Jag håller med. En enkel åtgärd är att rekrytera män till dessa helkvinnliga arbetsmiljöer. Rekrytera då inte EN man till en grupp med 30-50 kvinnor. Rekrytera alltid en grupp män samtidigt. Annars blir de inte kvar länge.

Sen skadar det förstås inte att blandade arbetsgrupper presterar bättre, tar mer genomtänkta beslut och trivs bättre på jobbet!

Vi behöver fler män i dagis, skola och sjukvård. Vi behöver det nu!

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized