Blog Archives

När McKinsey och Harvard börjar tänka att bonusarna var ett misstag…

Året efter Lehman Brothers kollaps var förväntningarna stora på en större debatt om hur kapitalismen egentligen fungerar och vad som behöver ändras. Diskussionen varit förutsägbart livlig i akademiska och vänster-intellektuella kretsar men nu har den nått Harvard Business Review och

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized

Får VD lägre lön i de mest högpresterande bolagen?

Blir företag lönsammare av att höja VDs lön, men mindre lönsamma av att höja personalens? Att samma instrument skulle fungera så olika på VDar och övrig personal känns inte rimligt. Så jag bestämde mig för att göra en enkel koll.

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized