Blog Archives

Det går inte

1991 hade företaget jag jobbade i definierat tre värdeord: Respekt, Kundnytta och Lönsamhet.  Bra, sa jag. Lönsamhet vet vi hur vi mäter. Hur mäter vi de andra två? “Det går inte” var svaret som kom på autopilot från de flesta av

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized