När skiftar generationerna

Det mesta av det vi vet om de olika generationerna är fel.

Ett av de vanligaste felen är att vi utgår från någon stor händelse, som att andra världskriget har tagit slut. Därefter antar vi att de som föds efter det måste ha blivit annorlunda än de som föddes tidigare.

Istället ska vi förstås utgå ifrån långa tidsserier av attitydmätningar där vi kan se när ett skifte uppstår. Sen kan vi resonera om vad som kan ligga bakom de skiften som faktiskt finns istället för att diskutera om var skiftena borde finnas.

Paul Fairlie vid York University i Toronto har gått igenom en amerikansk tidsserie. Där ser han två skiften. Ett generationsskifte skedde 1968 och ett 1983. Nu talar jag om födelseåret, men det är knappast där skiftet skedde (eftersom pillerpoppande hippies nog var en försvinnande liten minoritet bland mammorna även i kölvattnet på Woodstock).  I så fall ska det mönstret dessutom ha fortsatt. Knappast troligt. Jag tror snarare på samhällsförändringar som uppstod 1973 och senare.  När barnen som föddes efter 1968 var tillräckligt gamla för att påverkas av samhället.

..och nu är det fritt för fantasin att börja spela. Vad hände från och med 1973?

Min gissning är att oljekrisen skapade den första sprickan i västvärldens totala ägande av kapitalismen.  Sen upptäckte vi att japanerna producerade bättre kvalitet än vad vi själva klarade av. Efter det kom de trettio åren av kinesisk exportledd expansion och de asiatiska tigrarna. Nu har vi lärt oss att globaliseringen inte är någonting som går att reversera.

..och efter 1988?

Barnen som föddes 1983 har fått växa upp i ett samhälle med spelkonsoler, internet och mängder av TV-kanaler varav vissa sänder barnprogram 24 timmar om dygnet.  Det är i den här generationen som pojkarna i hela världen släpar allt längre efter flickorna i skolresultat. Svenska pojkar har idag 195 poäng i genomsnitt medan flickorna har 220. Det räcker för att göra pojkarna till en skyddsvärd liten minoritet i de elitskolor som har uppstått i kölvattnet på Göran Perssons kommunalisering av den tidigare så enhetliga Svenska skolan.

Men den spekulationen baserar jag på en amerikansk tidsserie. Jag  är inte säker på att samma skiften gäller i Sverige.

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized