Skinners utopi avskaffar alla andra utopier

B.F. Skinners bok Walden Two är en utopi där allt bygger på positiv belöning.  I den utopin behövs inga fängelser, inga poliser, inga jurister och inga reklammakare. Därför arbetar man bara fyra timmar om dagen.

I dagens SvD skriver Lars Klintwall om Walden Two. Han ser utopin som en titt i facit på vad det egentligen är B.F Skinner vill uppnå med den beteendekognitiva psykologi (KBT) som Skinner var med om att starta mot slutet av andra världskriget. Vad är då den hemliga planen? Jo: ”produktiv, lycklig och inte minst självdisciplinerad” sammanfattar Lars Klintwall.

Som far till en pojke med Autism kan jag inte mer än hålla med om den sammanfattningen.  Min son fick tidigt intensiv beteendekognitiv träning.  Han är snart klar med gymnasieskolan utan en dag i särskola. Han är en helt vanlig 18-åring. Han är lat, usel på matte och stavar lika illa som alla larmrapporterna om gymnasieskolan ger uttryck för.  Det känns ändå klart bättre än den framtid på grupphem som målades upp av psykologerna när han fick sin diagnos.

Självdisciplin är förmågan att avstå från omedelbara belöningar för att göra det som är bra på sikt. Det är en nödvändighet i dagens samhälle. Produktivitet likaså.

Beteendekognitiv psykologi handlar helt enkelt om att ge folk de verktyg som behövs för att klara sig i dagens samhälle. Det är därför den leder till lycka. Det kan inte vara fel.

Sen avslutar Lars Klintwall med en lustig paragraf: ”Lite tillspetsat kan man därmed säga att Skinners samhällsomstörtande och politiska vetenskap har blivit ett verktyg som får medborgarna att härda ut och vidmakthålla det existerande samhället, och ge upp all strävan efter utopia”.  Den känns påhängd efteråt för att få artikeln publicerad.  Lite till mans tror vi ju gärna att journalister är anhängare till Freuds vackra men substanslösa teorier.  Det får mig att fantisera om en motsvarighet till Walden Two, skriven av en psykodynamisk författare.  En sån roman blir oundvikligen ren humor.

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized
4 comments on “Skinners utopi avskaffar alla andra utopier
  1. Mats Nilsson says:

    Som jag tolkar en psykodynamisk inriktning i någon form av jämförelse med en KBT-inriktad terapi så innebär det att flytta fokus från “externa experter” som är “lärare” till patienten/klienten. Att låta patienten i större utsträckning själv få komma fram till vad som fungerar och inte (oerhört förenklat naturligtvis). Att en människas växt och utveckling till en självständig individ är mera än att bara vara duktig, “lydig”, kontrollerad, lära sig metoder, sätt att tänka osv.

    Från det perspektivet så blir liberalismen någonting som ligger närmare ett “psykodynamiskt utformat samhälle”. Den liberala politiska inriktningen brukar ju värna om att inte reglera samhället, arbetsmarknadens parter osv alltför mycket. Man tror på människors fria initiativ som en positiv kraft i samhället. Där människor själva bäst hittar vägare vidare för sitt eget och samhällets bästa. Att den mångfalden av olika vägar och tankar skapar bäst grund för utveckling och människors olika sätt att lösa problem.

    B F Skinners modell a la Walden II liknar för mig mera ett centralt väldigt styrt samhälle a la kommunism där det är några centrala “experter” som vet och bestämmer vad som är bäst för varje individ.

    Jag tycker att både KBT och psykodynamiskt inriktad terapi, såväl som hybrider mellan dessa, ska finnas och att informerade patienter ska få välja själv mellan dessa inriktningar inklusive få välja och välja bort terapeuter som de inte vill ha (också någon form av liberalism och empowerment väl?). För en “metod” passar inte alla och så ej heller vad gäller terapeuter/människor.

1 Pings/Trackbacks for "Skinners utopi avskaffar alla andra utopier"
  1. […] min kommentar nedan avseende Mårten Westbergs avslutande meningar: ”Det får mig att fantisera om en motsvarighet till Walden Two, skriven av en psykodynamisk […]