Blog Archives

När skiftar generationerna

Det mesta av det vi vet om de olika generationerna är fel. Ett av de vanligaste felen är att vi utgår från någon stor händelse, som att andra världskriget har tagit slut. Därefter antar vi att de som föds efter

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized