Vill du ha dina pengar hos en fondförvaltare som riskerar att ta ogenomtänkta beslut?

Tänk dig en bransch där felaktiga beslut får katastrofala beslut.  Vilken bransch tänkte du på? En del kanske tänkte på kärnkraft eller flyg, men de allra flesta av oss tänkte nog på finansbranschen. De senaste sju magra åren är ju en konsekvens av dåliga beslut i den branschen.

Idag har Dagens Industri en genomgång av de svenska fondföretagen. Sju av åtta Svenska fondförvaltare är män (249 av 299). Sju av de 20 största fondförvaltarna har inte en enda kvinnlig fondförvaltare.

Svenska fondförvaltares kön

Svenska fondförvaltares kön

För några år sen skrev jag en serie artiklar om glastaket. Där visade jag att könsmässigt balanserade ledningsgrupper skapar bättre arbetsklimat på många olika sätt. Det var förstås ingen överraskning. Att heterogena grupper tar bättre genomtänkta beslut är fastställt sen 1950-talet.  Företag med blandade styrelser har också klarat finanskrisen bättre än företag med manligt dominerade styrelser.

En av de saker som är bättre i företag med blandad ledningsgrupp är öppenhet. Man är mer van vid att se olika frågor från olika vinklar.  Det känner jag igen. Det senaste året har jag nämligen lagt på en egenfinansierad studie som visar att resultaten från medarbetarundersökningar kan användas som insider information.

Det här har jag försökt förklara för den stock-konservativa finansbranschen. Det enda företag som har lyssnat är Lannebo Fonder. Lannebo har 30 procent kvinnliga fondförvaltare. Med det är de ledande i branschen.  Lannebo Fonder illustrerar därmed sambandet mellan heterogenitet och öppenhet för nya idéer.

Kausaliteten i det sambandet kan förstås diskuteras. Illustrerar det målmedvetna arbetet med att få fler kvinnliga fondförvaltare en öppenhet hos VD Göran Espelund och Styrelseordförande Anders Lannebo eller skapas öppenheten av blandningen av perspektiv? Det mesta tyder på både och.

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized