Blog Archives

Länge Leve Nöjdheten!

På en skala från 1-5 där 1 betyder Nej! och 5 betyder JA!: Är du nöjd med ditt jobb? Är du nöjd med din närmaste chef? Är du nöjd med ditt val av arbetsgivare? Är du nöjd med ditt liv? 

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized