Länge Leve Nöjdheten!

På en skala från 1-5 där 1 betyder Nej! och 5 betyder JA!:
Är du nöjd med ditt jobb?
Är du nöjd med din närmaste chef?
Är du nöjd med ditt val av arbetsgivare?
Är du nöjd med ditt liv? 

Om svaren på de här fyra frågorna summerar ihop till mer än 15; upplever du det som ett problem? 
Det gör nämligen en stor del av konsulterna på området. Det började redan 1990 när min gode vän Lars Hessner tolkade resultaten av en multipel regression som att om man var nöjd med sin chef var det bättre för hälsan om man var missnöjd med sitt jobb. Målvariabeln var sjukfrånvaro och hur nöjd man var med chefen hade en  aningen större förklaringsgrad än vad jobbet hade, samtidigt som nöjdheten med chefen och jobbet förstås var väldigt starkt korrelerade.  Många HR-direktörer hoppade på det tåget, men att tolka en regression på det sättet är som att fundera på hur bra det är att komma till tredje våningen av ett hus utan att passera den andra våningen.  Resultatet av den analysen är bara relevant för fåglar.

Att skilja “Engagemang” från “Nöjdhet” är som att skilja på löpning och jogging.  Samvariansen mellan de två begreppen är så hög att det inte är meningsfullt att prata om dem som två olika saker. Det är snarare gradskillnader av samma sak.  En rimlig operationalisering vore att säga att svar som summerar till högre än 16 på de fyra nöjdhetsfrågorna här ovanför är engagemang.

Nöjda bygger Sverige

Den här diskussionen är konsultbranschens motsvarighet till klädmodet. 

Först hette det Nöjdhet
Sen var det Motivation
Sen blev det Engagement
Snart heter det Passion

….men det är samma sak alltihop!

A car

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized