Lösningen på kvoterings-dilemmat

Ingen borde behöva arbeta i ett företag med en helt manlig ledningsgrupp. 

Det insåg jag och mina dåvarande kollegor i Netsurvey efter att vi hade delat upp databasen av resultat i medarbetarundersökningar efter andelen kvinnor i den högsta ledningsgruppen.

Mönstret var chockerande tydligt!
Företag med en sund blandning kvinnor och män i ledningen hade genomgående bättre företagskultur. Personalen hade större förtroende för ledningen, trodde mer på värderingar/strategier och var mer motiverade. Dessutom var det interna samarbetet och möjligheten att synas/höras bättre i dessa företag. På område efter område var det mycket bättre i företag med både kvinnor och män i ledningen.

Gender_balance_winsMen även om det finns helmanliga ledningsgrupper så är kriteriet “varannan ska vara kvinna och varannan man” ganska oomtvistat som ideal. Det är än mer etablerat i Svensk politik och det är bra. Det gör det lättare för oss medborgare att identifiera oss med våra valda politiker. Hälften av befolkningen är ju kvinnor. Dessutom försöker partierna se till att olika åldrar finns representerade i regeringen och att åtminstone inte alla ministrar i regeringen är födda i Sverige.

Inom socialdemokratin är kravet på varannan man varannan kvinna stenhårt. Därefter kommer ambitionen att var fjärde ska vara under 30 år och att någon ska vara född utomlands. Men redan där uppstår ett problem på lokal nivå.

Om alla kriterierna ska uppfyllas fullt ut så blir det till slut väldigt få att välja på till den sista platsen i ett lokalt kyrkofullmäktige. Då kan det bli nödvändigt att välja mellan kvoteringen och kompetensen. Så får det ju inte bli.

Istället blir det lätt att man är noggrann med andelen män och kvinnor men ägnar de andra dimensionerna mer förströdd uppmärksamhet. Det är lika fel det.

Heterogenitet och Inkludering

En enkel variant för att lösa dilemmat är den enkla modell som Netsurvey tog fram för ett par stora industriföretag.  Här får varje arbetsgrupp en poäng i varje parameter som man kan ha hetergenitet i: Kön, ålder och ursprung.

  • 100 poäng för “kön” är förstås en grupp med lika många män som kvinnor.
  • 100 poäng för “ålder” är en grupp med lika många medlemmar i varje åldersspann, vilket för företag brukar röra sig mellan 25 och 65 år. I politiken kan den övre gränsen med fördel tas bort.
  • 100 poäng för “ursprung” är en grupp som har tillräckligt stor andel medlemmar med icke-svensk och icke-europeisk bakgrund för att en diskussion ska kunna inkludera olika perspektiv.

En grupp med lika många män som kvinnor och bra åldersmässig spridning kan alltså anses vara ganska heterogen, även om alla i gruppen är födda i Sverige. En annan grupp kanske har en bra spridning av olika ursprung och jämn fördelning män/kvinnor, och kan då få en ganska hög “heterogenitets-poäng”.

Men det verkligt geniala är kombinationen med dimensionen “inkludering”. Om alla beslut tas av en eller ett par individer i gruppen så är ju heterogeniteten värdelös. Så är det tyvärr ofta. Därför ställs också frågor om hur involverad man känner sig, om man känner att kollegorna lyssnar när man har något att framföra osv.  Tillsammans ger de två dimensionerna ett bra svar på hur väl gruppens heterogenitet fungerar.

Heterogenitet och Inkludering

Posted in Uncategorized