Duktigheten drabbar din pension!

När jag berättar att jag sitter på mina investeringar i två år, eller till dess att en ny medarbetarundersökning visar på något som får mig att tänka om, då brukar folk reagera. Det låter slött och ointresserat tycker en del. ”Oseriöst!” tycker andra. Att förvalta kapital är ju ett arbete.  Jag tror det dels beror på vår lutherska arbetsmoral, men också på två väldigt vanliga myter.

Den vanligaste myten om investeringar är att den om att mer information ger bättre beslut. Den hänger tätt samman med myten om aktiv förvaltning. Tillsammans ligger de kanske bakom finansindustrins höga löner och dåliga prestanda.

Det är förstås ingen tvekan om att finansindustrins aktörer har imponerande detaljkunskap om företagen de bevakar. Problemet är att alltmer forskning visar att det stora och snabba flödet av nyheter stressar hjärnan och driver oss att handla överilat.

Som Warren Buffet säger ”framgång i investeringar korrelerar inte längre med IQ när du väl har passerat 100.  När du väl har nått normal intelligens är det din förmåga att kontrollera ditt temperament som avgör om du ska klara att undvika de fallgropar som andra faller i”.

Det leder till den andra myten: Du måste vara aktiv, annars kommer de som är aktiva att ta hem vinsterna och du faller längre och längre efter börsindex.  Det är snarare tvärtom. Det är de mest aktiva ”day traders” som presterar sämst resultat. Ju oftare du skiftar dina tillgångar, desto sämre utvecklas din aktieportfölj.  I en Amerikansk analys av 66 000 börsportföljer hamnade de mest aktiva förvaltarna en genomsnittlig värdeökning på tolv procent per år från 1991 till 1996. Det är förstås bra, men de minst aktiva förvaltarnas värdeökning var 18 procent under samma tid.

  • Flitiga Fredrik har alltså fått en miljon kronor att växa till 1,7 miljoner kronor, och är nog nöjd
  • Men Avspända Anna har fått sin miljon att växa till 2,3 miljoner kronor på samma tid.
Fler beslut ger sämre utveckling

Fler beslut ger sämre utveckling

Vilken förvaltare har gjort sig förtjänt av högst lön?
Fredrik som läser allt som Bloomberg, Nyhetsbyrån Direkt och Dagens Industri skriver, eller Anna som håller sig till den information hon tycker hon behöver och inte tar så många beslut?

Jag försöker vara en Avspända Anna. Jag läser Dagens Industri och Dagens Nyheter mest för nöjes skull. Jag tar aldrig några beslut utifrån sån information.  Istället ser jag mina investeringar lite som en nysatt potatisåker. Det jag vet ska komma måste få ta tid på sig att växa fram.

En bra bonde går inte och gräver i potatisåkern mellan sådden och skörden.

aktieutveckling 2014-2016 utan belopp

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized