GDPR drabbar den osäkre

Mycket är bra med GDPR

men för HR är GDPR inte alls lika bra.  Ett av HRs bästa verktyg är medarbetarundersökningarna som gör det möjligt att utvärdera sitt arbete och hitta rätt angreppssätt.  Att visa hur ledarskapet ska förbättras för att sänka sjukfrånvaron, t.ex. eller hur kollegornas uppskattning gör oss friskare. Sånt gör HR bättre på sitt jobb. Efter en chefsutbildning kan HR se om de deltagande chefernas medarbetare har blivit mer engagerade. Det görs bäst med en analys av befintliga medarbetarundersökningar. Om du istället frågar cheferna om kursen var bra så får du bara det socialt önskvärda svaret “ja” eller “90% är nöjda”.

Men nu…

Nu kan en person få för sig att hen vill radera alla sina historiska resultat. Då måste vi genast göra det.

Det betyder att nästa gång vi presenterar resultat för den personens arbetsgupp så står det inte längre 77 utan kanske 83 på 2017 års stapel.
Frågan  lär komma som ett brev på posten:

“I våra gamla rapporter stod det 77. Nu står det 83. Hur kan ett gammalt resultat ändras?”.

Fjolårets resultat är plötsligt ändrat!

Fjolårets resultat är plötsligt ändrat!

Då får vi förklara att någon i gruppen har begärt att få sina resultat raderade.  Den diskussion som då följer lär inte vara så trevlig för den som har begärt att få resultaten raderade. Om fjolårets resultat nu plötsligt har blivit högre så förstår alla att det är låga resultat som har raderats.

Min subjektiva uppfattning, baserad på många år i branschen, är att de flesta i gruppen då tror de att de att de vet vem det är som har begärt att få sina svar raderade. Det är nämligen väldigt vanligt att man “vet” vem som svarar lägst i en arbetsgrupp. Tänk själv, skulle inte du också “veta” vem som har fått sina resultat raderade när din arbetsgrupps resultat plötsligt stiger?

Den misstanken har jag fått höra. Som analytiker av medarbetarundersökningar råkar jag ha haft chansen att kolla några gånger. Tyvärr har jag av etiska skäl inte kunnat informera chefen/gruppmedlemmarna om att de hade fel.  Det hade kanske inte gjort någon skillnad. Misstanken blir ändå lätt en självuppfyllande profetia, typ: “Sur-Olle vill inte stå för sina svar”.

…och när den som har fått sina svar raderade sen ångrar sig; då går det förstås inte.

Raderade resultat kan inte återskapas.

 

Posted in GDPR