Blog Archives

GDPR drabbar den osäkre

Mycket är bra med GDPR men för HR är GDPR inte alls lika bra.  Ett av HRs bästa verktyg är medarbetarundersökningarna som gör det möjligt att utvärdera sitt arbete och hitta rätt angreppssätt.  Att visa hur ledarskapet ska förbättras för

Posted in GDPR