Trump, Blanchard och Situations-anpassat Ledarskap

Jag föraktar ex-president Donald Trumps syn på sanning och fakta, men ibland känner jag igen mig. Den humoristiska journalist-klyshan ”kolla aldrig en bra story” beskriver allt mer av det jag läser på facebook.

Igår var jag på en ledarskaps-kurs och som vanligt ingick Paul Hersey och Kenneth Blanchards gamla modell över situationsanpassat ledarskap. Jag har själv lärt ut den, och en gång för ungefär 25 år sen tog jag hit den fantastiskt trevlige Kenneth Blanchard för att hålla seminarie i Stockholm. Det gör jag inte längre.

För tio år fick jag nämligen en möjlighet att testa den på data från ett stort svenskt företag.  Sambandet mellan kompetens och motivation var linjärt, helt linjärt. Det fanns ingen svacka, som Hersey & Blanchard påstår.  Vad tror du kunden sa då? ”Jaså!”. En antiklimax. Men nu finns det förstås replikationer. Det är nu den här artikeln skulle kunna bli en lång och tråkig genomgång av hundra studier, men jag tar den korta vägen: NEJ. Det finns väldigt lite stöd för, och väldigt mycket kritik av, Hersey & Blanchards modell över situationsanpassat ledarskap.

För att göra saken enkel: Det är en påhittad karta. Om en femåring ritar ett sjökort över skärgården så ger du dig inte ut i båt och följer det sjökortet, hur gullig femåringen än är.  

Alla vi som har med HR och ledarskapsutveckling att göra måste vara bättre. Varje gång vi lär ut en modell så sprider vi den vidare. Då ger vi våra chefer femåringens sjökort. “Nu när du har lärt dig lite om uppgifterna så måste jag se till att du inte tappar motivationen” är förstås inte lika illa som att sätta båten på grund, men det är bristande omsorg om vårt eget yrke.

Istället måste vi gå in på Google Scholar och skriva ”replication situational leadership”. Sen måste vi lägga åtminstone fem minuter på att läsa vad som står där och efter det måste vi vara beredda att säga ”nej, den här modellen ska jag inte använda mer”.

Annars är vi som Donald Trump.

Posted in Analys