Blog Archives

Vad ÄR kommunikativt ledarskap?

Ibland blir ett område hett för fort. Då kommer företagen igång med att köpa tjänster som egentligen inte finns ordentligt utvecklade.  Kommunikativt ledarskap har delvis blivit på det sättet, även om lovande initiativ finns på flera håll*. Många större företag

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized