Olika strumpor som signal om att uppskatta olikheter

 

Idag ska man ha två olika strumpor. Poängen med kampanjen  #rockasockorna är att visa att det finns plats i hjärtat för dem av oss som har Downs syndrom.  Det är jättefint. Ännu bättre är om vi därmed visar uppskattning för olikheter över huvud taget. Det tycker jag verkligen är något som är värt att fira. Det är till och med viktigt även för hälsan.  

När jag för några år sen var analytiker på Netsurvey samkörde jag data från medarbetarundersökningar med en hälsoenkät. De som kände sig fria att säga vad de tycker på jobbet hade bättre sömn och färre hjärtbesvär och var mindre stressade. Tänk om du kan hjälpa dina kollegor till bättre sömn och bättre hjärta genom att uppskatta dem, även när de har en annan åsikt än vad du har!

Uppskatta olikheter så blir dina kollegor friskare

Uppskatta olikheter så blir dina kollegor friskare

Något jag tyckte var intressant var att det INTE i första hand var CHEFENs tolerans, utan det var kollegornas öppenhet som var viktigast för sömnen och hjärtat. Vi pekar så ofta på chefen samtidigt som vi glömmer vårt eget ansvar.

Jag vill inte BARA fira tolerans/uppskattning av mina medmänniskor med Downs Syndrom. De är en sort avvikare från normen. Det finns så många.

Jag vill fira uppskattning av folk med

 • annan politisk inställning
 • annan religion
 • annan sexuell läggning
 • annan könsuppfattning
 • annat ordningssinne
 • annan tidsuppfattning (ok, här blir det svårt…)
 • annan hudfärg
 • annan talangprofil
 • andra intressen
 • ADHD/Autism/andra neuropsykiatriska svårigheter och styrkor
 • …det finns så otroligt många olikheter att uppskatta.

 

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized