Varför trivs Svenskar bättre med invandrade kollegor i kontor men sämre i fabriker?

invandrare motiverar i kontor

Titta på bilden. Den är en gåta. Varför trivs de svenska medarbetare som har invandrade kollegor bättre i kontor men sämre i fabriker? Så här ser det generellt ut i våra Svenska storföretag, och lösningen var inte helt självklar för mig. Därför frågade jag HR-medarbetare som jobbade både i kontoren och i fabrikerna.

“Språket” svarade de. De invandrare som jobbar i våra kontor kan svenska, eller så är de väldigt duktiga på engelska. De kan prata med sina svenska kollegor. I fabrikerna kan de oftast inte det. De kanske klarar av de strikt jobbrelaterade diskussionerna om växellådor eller omvandlare, men de kan inte prata om sånt som är runt omkring.  En del av de finnar som nu går i pension efter 30-40 års arbete Svenska fabriker har fortfarande inte lärt sig prata Svenska.

Generellt är invandrare klart mer motiverade än infödda Svenskar. Det är knappast överraskande. De har lämnat svårare omständigheter bakom sig och många har riskerat livet för att få komma hit och jobba.  Störst är skillnaden hos de som jobbar i fabrik. Många svenskar ser ner på fabriksarbete medan invandrare ser det som ett bra jobb med god lön. Det som intresserade mig mest var dock effekten på oss Svenskar av att få kollegor som har vuxit upp i helt andra miljöer, kanske med andra värderingar. Min tolkning är att den effekten är positiv….om vi kan prata med varandra. Det är grunden för allt utbyte. En kollega jag inte kan prata med får ha hur mycket intressant att säga som helst, det kommer jag aldrig märka. Därför är SFI enormt viktigt, och att alla invandrare verkligen går det. Därför är också alla svenskar som ställer upp på att prata med invandrare i språkcaféer hjältar i den utmaning som Sverige står inför.

Ps. Bilden är resultatet av analyser där jag har haft tillgång till medarbetarundersökningar och data om var medarbetaren är född. Det är sällan man har den typen av bakgrundsfrågor med i en medarbetarundersökning, men under mina år på Netsurvey skapade vi en mångfalds-modul att lägga till medarbetarundersökningar. Den modulen gjorde många viktiga insikter möjliga, men det var få företag som var beredda att både betala extra för modulen och ta den interna diskussion om anonymiteten/konfidentialiteten som krävdes för att få de här insikterna.

 

 

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized