Det vanligaste jämställdhets-misstaget

Kvinnor är sjuka oftare än män. Det vet vi, för vi redovisar sjukfrånvaro uppdelat på män och kvinnor.

Men för nästan exakt 30 år sen delade jag upp ett försäkringsbolags sjukfrånvaro i tre grupper:
Obalanserade grupper med bara män eller bara kvinnor,
bristfälligt balanserade grupper (med 1-39% av minoriteten)
balanserade grupper (dvs 50/50 +/- 10%).  

Balans var bäst. Bristfällig balans var näst bäst. Obalans var sämst. Det gällde både prestanda och sjukfrånvaro.

Kanske mest spännande: i balanserade grupper hade kvinnorna och männen lika låg sjukfrånvaro.

Det ”reptricket” har jag gjort om i många företag. Resultatet blir oftast detsamma. Det är egentligen inte konstigare än att det är roligare på fester med både män och kvinnor än på fester med bara män eller bara kvinnor. Skolklasser med balans mellan pojkar och flickor är mycket lugnare än klasser där det ena könet dominerar. Vi som gjorde lumpen innan kvinnor kom in i militären vet hur en enkönad miljö känns. Det uppstår en sorts hårdhet som känns i luften. Något saknas.

Jag har också träffat många ledningar som berömmer sig för att de har lika många kvinnor som män anställda i företaget. Någon dag senare inser vi att den balansen bara finns på makro-nivå. Direkt under divisions-nivå delas företaget upp i manligt dominerade grupper och kvinnligt dominerade grupper.

Ur aktieägarnas perspektiv är det rimligt att företaget ska prestera så bra som möjligt. Som sagt presterar balanserade grupper oftast bättre än obalanserade grupper, och har lägre sjukfrånvaro. Dessutom vet vi sen 60 år tillbaka att heterogena grupper tar bättre beslut. De gör framför allt färre riktigt grova misstag. Därför har jag ofta gett råd till chefer på t.ex. HR och kundtjänst att rekrytera fler män. Jag har lika ofta gett finans-chefen, produktions-chefen och forskningschefen rådet att rekrytera fler kvinnor.

För mig är det här självklart, men så är det inte för alla. Då har jag dessutom bara kloka kunder. Problemet är att i styrelser och ledningar får man oftast all information presenterad i makro-format utan att titta på grupp-nivån.

Posted in Analys, Jämlikhet