Klimatpolicy

Ett liv med liten klimatpåverkan behöver inte vara asketiskt.

  • Arbeta där det passar bäst för dig att jobba (=färre resor)
  • Digitala möten istället för flyg
  • Tåg
  • Elbil om bil krävs
  • Promenad eller cykel till alla möten inom en mil
  • Inget kött
Gravkullarna på Adelsö

Enligt Climate Hero ligger EIBAs klimatavtryck på 1,4 ton.