Blog Archives

Incitament är inte pengar i sjön, det är grus i motorn

I söndags var en av vår tids ledande forskare i Stockholm. Edward L. Deci bör vara en toppkandidat till Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne. Tillsammans med Richard M. Ryan har han visat att incitament inte fungerar. Deci

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized