När ingenjörerna får hand om kommunikationen så ser det bra ut på papper

Ledare för framgångsrika multinationella företag har svårt att få strategier omsatta i handling. Den här gången har 400 toppledare svarat på en enkät men resultaten är alltid desamma. Kanske finns problemet inbyggt i företagens storlek.  Det kan inte vara lätt att få till gemensamma fokus i koncerner med fem-tio olika divisioner som tillverkar saker i uppemot 40 länder och säljkontor i hundra länder.

Tyvärr visar enkäten att ingenjörsmässigt tänk ligger bakom många av problemen.

Till exempel så tror många att så länge alla målsättningar ser synkroniserade ut i det balanserade styrkortet så skapas ett gemensamt fokus. Det är ett ingenjörsmässigt sätt att se på saken. Uppifrån och ner är det ganska lätt att få till ett gemensamt fokus. Nio av tio är nöjda så länge det handlar om chefen eller den underställde. I Sverige använde vi länge ”LOTS” för att få till det här. Varje grupp skulle bestämma ”vi ska X  till Y så att Z” med sina chefers XYZ som ram.  På papperet blir det strålande. I verkligheten är tyvärr ingen grupp någon isolerad ö. De måste samarbeta med en massa andra grupper som också har gjort sina XYZ-övningar och kommit fram till delvis andra resultat.  Bara var elfte chef är nöjd med leveranserna från andra grupper och kollegor.

Det här påminner mig om en analys jag gjorde för ett decennium sen på uppdrag av Sveriges ledande tänkare inom strategisk kommunikation, Charlie Nordblom. Då jämförde jag kommunikativa mellanchefer med icke kommunikativa mellanchefer med fokus på hur det påverkade deras underlydande chefer och grupper. Ett av de största problemen var att med icke kommunikativa mellanchefer var att alla deras underlydande grupper hade samarbetssvårigheter.  När strategier inte kommuniceras ordentligt blir arbetet lite som att spela fotboll utan att säkert veta var motståndarnas mål står någonstans.

Resultatet blir sämre kvalitet, förseningar och onödiga interna konflikter.

multiple goals

Ps. Ingenjörerna i rubriken står för ett tänkande som inte alltid passar i kommunikation. Jag har ingenting emot ingenjörer. Till exempel är min älskade sambo en ingenjör.

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized