Hög lön drar de sämsta forskarna

I Silicon Valley är det numera vanligt att headhunters inte rekryterar individer utan hela lag. Den trenden spred sig ganska fort över USA och vidare till England. Enligt Forte Executive  finns det även här i Sverige.

Det här handlar normalt sett om team av människor som jobbar i kunskapsintensiva projekt. En spännande utveckling är att det sällan är några löneökningar som får teamen att gå vidare.  Istället rekryterar man med borttagna hinder eller större resurser att få göra det som teamet brinner för att göra.

Ett extremt exempel är teamet på BBC’s Newsnight vars reportage om anklagelserna mot Jimmy Saville blev inställt i sista stund. I frustration gick de över till privata konkurrenten Sky och gjorde om programmet där.

Tänk dig att Pfizer hade gett Ivan Östholm, Arne Brännström, Ulf Junggren, Sven-Erik Sjöstrand och Enar Carlsson carte blanche och fria händer i början på 1990-talet. Då hade nog Pfizer istället för Astra blivit ägare till Lozec, som sålde för 375 miljarder de första 15 åren.

I det läget finns det förstås goda marginaler till väldigt höga löner, men det verkar sällan handla om löner i de här rekryteringarna. Det handlar om möjligheten att få göra verklighet av teamets vision. Att skapa resultat.

Money won't buy me good scientists

Money won’t buy me good scientists

Det som gäller för tekniker i Silicon Valley gäller förstås i ännu högre grad forskare. Ingen blir forskare för att tjäna mycket pengar. Tvärtom; de har alla valt bort mycket högre löner för att få möjlighet att forska.  Vad gör då Sveriges regering: Jo man satsar 150 miljoner kronor på att rekrytera forskare med hjälp av högre lön.

Jag hoppas det är en journalist som har filtrerat informationen genom sina egna fördomar: om man har pengar så lockar man med högre lön. Det är så dumt.  De 150 miljonerna kan hjälpa Svenska institutioner erbjuda forskare bättre laboratorier och andra resurser. Då attraherar vi bra forskare och hela team vars forskning sitter fast i nedskärningarnas Sydeuropa.

De få forskare som möjligtvis kan tänka sig flytta till Sverige enbart för en högre lön, de brinner inte för sin forskning.

Dem vill vi inte ha.

Tagged with: , ,
Posted in Uncategorized
3 comments on “Hög lön drar de sämsta forskarna
  1. En av länkarna är trasig.

  2. När man pratar om lön så finns det ju flera faktorer att ha i åtanke när man berör själva lönen och lönesättningen. Vi har ju sett att det faktiskt kan spela en skillnad i om man är kvinna eller man, vilket jag tycker är konstigt, men jag hoppas att denna skillnad utjämnas. Sedan får man ju dock ha i åtanke att många män är chefer och därför dras männens lön upp, medan kvinnor föredrar en annan typ av jobb som exempelvis lärare och i vårdsektorn, och där är ju lönerna lägre. Men det där är en annan aspekt som jag ska gå in på senare. Andra faktorer som är viktiga vid en lönesättning är ju så klart vilken befattning och tjänst det handlar om. Sedan får man ju ha i åtanke att lönen är lite högre i staden än vad den är på landet, men det har jag redan tagit upp. Detta är ju också ganska logiskt eftersom det är billigare med allting på landet än i storstaden och därför rättfärdigas en högre lön i Stockholm exempelvis än på landet. Dessutom är ju många av toppjobben förlagda i storstäderna och detta gör ju också sitt till när det kommer till lönen.

  3. så argumenterar dessa forskare för att skillnaderna får betydelse för intressen, yrkesval och olika prioriteringar i livet (exempelvis barn före karriär) om man ser på stora grupper. Bland annat biologen Erik Svensson hävdar den särartsfeministiska uppfattningen att lönediskriminering existerar och ligger i att kvinnliga yrken värderas lägre, men att biologin inte sätter några gränser för möjligheten att uppvärdera kvinnliga yrken, exempelvis genom politiska beslut, fackligt arbete och attitydförändring.